Ifjúság

Az Intézet a hazai és régiós tehetséggondozó modelleket és ezek hatékonyságát, teljesítményét vizsgálja. Módszertani fejlesztéseivel a tehetséggondozás értékszemléletű értelmezéséhez kíván hozzájárulni. Regionális összehasonlításban a fiatalok mobilitását, elvándorlásának okait, a tehetségvisszafogadás kérdéseit kutatja.