Projektjeink

Az Európai Értékkutatás (European Values Study, EVS) eredetileg egy holland jezsuita szerzetes kezdeményezésére 1981-ben indult el, kilenc évenként történik adatfelvétel. A kutatás célja, hogy fényt derítsen a keresztény értékek társadalmi jelenlétére, azok alakulására. 2008-ban a magyar jezsuiták európai irodája (OCIPE) támogatta a “Mit értékelnek a magyarok?” kutatási összesítő kötet megjelenését. Az Intézet támogatni kívánja a 2017-es őszi adatfelvételt és kutatást.

Az aktív női kezdeményezők, döntéshozók aránya vidéken sokkal alacsonyabb, mint a fővárosban vagy a nagyobb városokban. A célunk az, hogy vidéki kisvárosokban alakítsunk ki olyan programsorozatot női kezdeményezők segítségével, ami katalizátorként működve ösztönzi a civil társadalom aktivitását, és egészen a legalsóbb szintektől kezdődően olyan lehetőségeket kínál az érintetteknek, amelyeket a best practice-t elsajátítva később támogatás nélkül is tovább tudnak vinni.

Workshopjaink segítenek abban, hogy egy adott problémát szokatlan környezetbe vagy eltérő értelmezési keretbe helyezve újabb és újabb nézőpontból világítsanak meg. Így válhat például a nemi szerepek vagy menekültek kérdésköre sokkal közérthetőbbé popkulturális példák segítségével, vagy történhet meg egy csapat érzékenyítése szinte bármilyen, aktuális problémával kapcsolatban.

A Társadalmi Reflexió Intézet egyik kiemelt célja, hogy teret adjon az aktív párbeszédnek. Ennek lehetőségét azzal igyekszünk megteremteni, hogy időről-időre szűk körű beszélgetéseket tartunk, amelyre mindig egy adott téma elismert szakértőjét hívjuk meg. Lengyel, belga, olasz és magyar előadóink már egyaránt voltak, piaci szektortól az Európai Parlamentig. 2o18 őszén a digitális etikára koncentrálunk.

Az Eötvös József Csoport 2015 márciusában azzal a céllal alakult, hogy rendszeres összejövetelein intellektuális és értékelvű közösséget teremtsen, amelyben közéleti kérdések színvonalas és őszinte megvitatására kerülhet sor. A Társadalmi Reflexió Intézettel együttműködve a Csoport hónapról-hónapra szervez vitaalkalmakat.

A három hazai és két külföldi (Erdély és Belgium) jezsuita kollégium alkotta hálózat célja, hogy az egyes tagintézmények hallgatóinak olyan kapcsolati hálót, országhatárokon átnyúló intézményesített szakmai együttműködést, ösztöndíjakat, tudástranszfert, vagy akár csak a baráti kapcsolatok lehetőségét biztosítsa, amelyekből kölcsönösen profitálhat minden résztvevő.

2017 tavaszán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Társadalmi Reflexió Intézet együttműködésében átfogó, kérdőíves adatfelvételből és szakértői interjúkból álló, a szakkollégistákra fókuszáló kutatás valósult meg. Arra kerestük a választ, hogy tanulmányi eredményeiket, társadalmi mobilitási csatornáikat, vagy éppen munkaerőpiaci helyzetüket tekintve vannak-e különbségek a szakkollégiumok hallgatói és a nem szakkollégista egyetemisták között. A kutatás eredményeit tartalmazó első tanulmánykötet 2018 tavaszán, a második kötet pedig 2019 nyarán jelent meg.

A hit és a közéleti aktivitás összeegyeztetése új kérdéseket vethet fel a 21. században, de önmagában a katolikus társadalmi tanítás és a demokráciák működése közt is éppen elég dilemma alakulhat ki, amelyről érdemes beszélni. Erre szolgál a 12 éve futó egyhetes velencei nyári egyetem, amelyet ír, olasz, német, litván jezsuiták szerveznek immár a TRI-vel közösen.

A Parents Academy a szülők bevonásával létrejövő iskolai közösségépítő projekt. A 2018/19-es tanév őszi félévében októbertől kezdődően a szemeszterben négy előadást szervezünk a projektben résztvevő négy vidéki iskolában olyan témákban, amelyek a szülőket érdekelhetik, mint például a bullying, vagy a gyerekek biztonságos internethasználata, media literacy kérdések vagy közösségépítés. Az előadások témáját a szülőkkel előre egyeztetve állítjuk össze, az előadók pedig az adott terület szakértői. A projekt célja egyrészt az, hogy edukáljuk a szülőket olyan témákban, amelyek kiemelt fontossággal bírnak, másrészt hogy erősítsük a szülők és pedagógusok lokális közösségét és együttműködését.

A Társadalmi Reflexió Intézet kiemelt célja, hogy segítse a tehetséges fiatalok szakmai előmenetelének kibontakozását olyan lehetőségeket kínálva nekik, amelyek a felsőoktatás hivatalos keretein belül nem, vagy csak nagyon korlátozottan elérhetőek számukra. Ennek értelmében igen szorosan együttműködünk a szakkollégiumi mozgalommal például közös, a szakkollégistákra fókuszáló, hiánypótló kutatás felvételében majd az annak eredményeit feldolgozó szakmai tanulmánykötet szerkesztésében; de ennek a vállalásnak a részei a fiatalokat megcélzó, egy-egy témára fókuszáló műhelyeink is. Útjára indítottunk egy “saját”, jezsuita szakkollégiumokból álló hálózatot Jezsuita Egyetemi Kollégiumok néven, amely három hazai, illetve egy marosvásárhelyi és egy leuveni tagintézménnyel szintén a fiatalok szakmai együttműködésének lehetőségeit segíti elő. Időről-időre szervezünk továbbá olyan szakmai hétvégéket, vagy hosszabb, nyári vagy téli egyetem típusú, főleg a visegrádi négyek tagországainak fiataljaira fókuszáló szakmai programokat, amelyek nemcsak Magyarországon, hanem a régión belüli professzionális kapcsolódási lehetőségek kiépülését hivatottak elősegíteni.

Az intézet igazgatója elnökségi tagja a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetségének (MATEHETSZ) és a Szakkollégiumi Minősítő Bizottságnak, amelyekben a felsőoktatási tehetséggondozással foglalkozunk, és arra törekszünk, hogy minél több színvonalas egyházi szakkollégium alakulhasson meg az országban.

Szeretnéd kipróbálni magad egy fiktív halászati társaság igazgatójaként? Szeretnéd megtudni, hogyan kell irányítanod a cég flottáját ahhoz, hogy minél jövedelmezőbb legyen a munka? – Ezekre a kérdésekre igennel válaszoltak azok a jelentkezők, akik 2016 októberében részt vettek a Fishbanks szimulációs játékon. A Fishbanks egy sokszereplős szimulációs játék, ahol a résztvevők halászok bőrébe bújva maximalizálják vagyonukat, miközben a többi játékossal versengenek. A résztvevők vásárolnak, építenek és eladnak hajókat, eldöntik, hogy hol halásszanak, miközben keresik a számukra előnyös alkulehetőségeket. A szimuláció remekül alkalmas a fenntartható fejlődés problémáinak szemléltetésére.

2016. novemberében a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózata (JEK) szervezésében, az EU Crisis szimulációs játék keretében, körülbelül hatvan diák, vegyes csapatokban egy-egy tagállamot képviselve, először az EU Tanácsának tagjaként, majd az Európai Parlament képviselőjeként próbálhatta ki magát. A játék hívókérdései az EU-val kapcsolatban a következők voltak: Hogyan tud túlélni az EU? Milyen Európai Unióban szeretnél élni? Az ezekre adott gyakorlatias válasz kibontakoztatására volt lehetőségük a játékosoknak.

A Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hálózata (JEK) 2015-ben rendezte meg nemzetközi, közgazdasági fókuszú nyári egyetemét „Interdisciplinary understanding of normativism in economic research” címmel. A nyári egyetem főleg arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan képződnek le az egyes tudományos paradigmák a mindennapokban (főként a közgazdaságban és a politikában), valamint hogy hogyan jelenik meg a normativizmus a politikatudomány és a közgazdaságtan területén. A finn, orosz, bolgár, lengyel, cseh és szlovén hallgatók, magyar diákokkal együtt készítették el, a nyári egyetem befejeztével kötetben is megjelenő, közös munkájukat normativizmus témában.

A STRATAGEM szimulációs játékon keresztül 2015. őszén, összesen hat országból (a Visegrádi Négyek, Horvátország és Szlovénia részvételével) 35 egyetemista ismerkedhetett meg egy szegény, túlnépesedő és exponenciálisan fejlődő ország modelljével. A játékvezető segítségével a csoportok feladata volt, hogy a modellt a fenntartható fejlődés irányába állítsák. A csoportok többségében minden országból képviseltette magát hallgató, így a játékban globális gazdasági, politikai és környezetvédelmi problémákat a Közép-Kelet-Európai régió diákjai együttműködésben kellett, hogy megoldják.

Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

Az Osiris Kiadónál 2017 májusában megjelent Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon című kötet célja, hogy elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával a magyar társadalom és politika előtt álló legfontosabb kihívásokat vegye számba, egyúttal megoldási javaslatokat is körvonalazzon.

(tovább…)

A Szülőakadémia elnevezésű pilot program 2018-ban indult útjára a Brit Nagykövetség támogatásával. A projekt ötlete azt követően fogalmazódott meg, hogy felmerült bennünk: vajon hogyan lehet a kisvárosi közösségek kialakulását segíteni. Kutatásaink nyomán kiderült, hogy az iskolai közeg mindenütt adott: a diákok szülei a leginkább aktív felnőtt korosztályt jelentik, akikben megvan a társadalmi felelősségvállalás magja, mivel gyermekeik jövője aktívan foglalkoztatja őket. A pedagógusok és szülők együttműködése pedig megkerülhetetlen: az új generációk nevelése csak közösen történhet. (tovább…)